The Company Response Fabrics HealthCare
HOME Contact Us English  
Building Construction & Renovation
Services
Products
Services
 • รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
 • รับเหมาตกแต่งภายใน
 • รับเหมาต่อเติม ปรับปรุงอาคารทั่วไป
 • รับแก้ปัญหารั่วซึม/ ไฟฟ้า/ประปา/แอร์

ผลงานตกแต่งภายในที่ผ่านมา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
 • โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
 • โรงแรมสยามเบเวอรี่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 • โรงแรมสวิสลอร์ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
 • โรงแรมทรอปิคานา ถนนชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
 • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • ธนาคารไทยทนุ สาขาวรจักร กรุงเทพฯ
 • ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหินกอง จังหวัดสระบุรี
 • ศูนย์การท่องเที่ยวออสเตรเลีย อาคาร EMPIRE ถนนสาธรเหนือ กรุงเทพฯ
 • บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เซมิโก้ จำกัด (มหาชน) อาคาร LIBERTY SQUARE ถนนสีลม
 • บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาคาร ALMALINK ถนนชิดลม
 • ACCOR ASIA PACIFIC อาคาร WALL STREET ถนนสุรวงศ์
 • สถาบันสอนภาษา AUA

ผลงานอาคารสร้างใหม่ที่ผ่านมา
 • อาคารคสล. 3 ชั้น ของนางสาวศิริพร อัมพรพันธ์  ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ
 • อาคารคสล. 3 ชั้น ของนายแพทย์สุริยพงษ์ เสาวพฤทธิ์  ซอยอารีสัมพันธ์ 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  โครงป้ายแนะนำจราจรพร้อมไฟส่องป้าย กม.6 ก่อนเข้าด่านรามอินทรา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
 • บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น (DTAC)  งานก่อสร้างอาคาร New Battery Room, Call Center ศรีนครินทร์

ผลงานปรับปรุงอาคารที่ผ่านมา
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดนครปฐม
 • ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาถนนรัตนาธิเบศก์ กรุงเทพฯ
 • ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาถนนพระราม 2 กรุงเทพ
 • ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 • ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • องค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 3 กรุงเทพฯ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชิดลม กรุงเทพฯ
 • โรงแรมการ์เดนท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ถนนพัทยานาเกลือ จังหวัดชลบุรี
 • โรงแรมลองบีช โฮเทล รีสอร์ท แอนด์ สปา ถนนพัทยานาเกลือ จังหวัดชลบุรี
 • สโมสรปิยรมย์ สปอร์ตคลับ ถนนสุขุมวิท ซอย 101 กรุงเทพฯ
 • สยามคันทรีคลับ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • อาคารสมาคมศิริวิไล ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

Copyright © 2005 Quik &  Sav Systems Company Limited