The Company Response Fabrics HealthCare
HOME Contact Us English  
Response Fabrics
Festival+
Neo Eclipse
Ace
Jazz
Pattern
Ventura
Illusion
Granito
Connexion
Delight
Sahara
Ideal
Tiles
Make to Order
Response Fabrics
    บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ผ้าที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม โรงภาพยนตร์ และ ภัตตาคาร ซึ่งต่างก็เป็นหน่วยงานที่ต้องการวัสดุคุณภาพสูง Response Fabrics จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง ต่อตลาดภายในและภายนอกประเทศ


    คุณสมบัติของผ้าจาก Response Fabrics คือ มีหลากหลายเฉดสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการออกแบบที่หลากหลายของนักออกแบบ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบสีตามความต้องการของลูกค้าได้โดยที่ผ้าจะมีความทนทานจากโครงสร้างและขนาดของเส้นใยของผ้าโดยไม่ต้องทำ backing ใดๆ ทางบริษัทฯ ยังสามารถผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ สำหรับงานโครงการที่ต้องการผ้าที่มีคุณสมบัติสูง อาทิเช่น ผ้าทานไฟ ผ้ากันน้ำ ผ้าที่ง่ายต่อการทำความสะอาด ผ้าป้องกันแบคทีเรีย และอื่นๆ ตามการใช้งานของโครงการ อีกทั้งด้านการบริการที่ทางบริษัทรับประกันความพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วของการบริการและการจัดส่ง
        
Copyright © 2005 Quik &  Sav Systems Company Limited